Dlaczego warto uczyć się przez całe życie – 10 WELL powodów

Obszar intelektualny filozofii Wellness uwzględnia ciągły rozwój, zainteresowanie światem, otoczeniem, poszukiwanie informacji, poszerzanie umiejętności, poznawanie nowych osób. To realizowanie obecnego w nas pragnienia poznawania świata, uczenia się, tworzenia. Dzięki temu poprawia się jakość naszego życia, zwiększa się wiedza i samopoczucie intelektualne. Poznaj 10 powodów, dla których warto uczyć się przez całe życie.

10 powodów, dla których warto uczyć się przez całe życie

  • Długie i zdrowe życie – według licznych badań, utrzymanie jak najdłuższej aktywności umysłowej, bezpośrednio przekłada się na dłuższe i zdrowsze życie. Dzięki nauce nasz mózg jest ciągle zmuszany do aktywności. Poprawia się zdolność kojarzenia, poprawia się pamięć. Obniża się również poziom stresu, który jest przyczyną wielu chorób. Ćwiczenie umysłu obniża także ryzyko demencji
  • Antidotum na samotność – ciągłe uczenie się pozwala poznawać nowych ludzi i nawiązywać wartościowe relacje. Zachęca do aktywności w życiu towarzyskim, niezależnie od wieku
  • Doskonalenie charakteru – godzenie uczenia się z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi rozwija w nas takie umiejętności jak: zorganizowanie, samodyscyplina, motywacja
  • Szczęśliwsze życie – ciągłe rozwijanie się powoduje wzrost zadowolenia z życia. Co więcej, jeśli my jesteśmy zadowoleni to i nasze otoczenie będzie szczęśliwe
  • Większa pewność siebie – mając większą wiedzę, podnosimy swoją samoocenę i poczucie wartości, więcej możemy zaoferować innym. Jesteśmy odważniejsi w kontaktach zawodowych i osobistych
  • Rozwój i sukces zawodowy – ciągła nauka pozwala w porę reagować na zmieniające się trendy i nabywać adekwatne kwalifikacje. Dodatkowa wiedza często przeobraża się w pomysł na nową pracę czy swój własny biznes. Różnorodność zainteresowań to plan B na przyszłość
  • Odkrywanie swoich talentów i pasji – ucząc się, poznajemy samego siebie – co nasz porusza, zachwyca, pociąga i porywa do działania
  • Poszerzenie horyzontów – większa wiedza to bogatsze i ciekawsze życie, poszerzenie kontaktów, wyższy poziom komunikacji międzyludzkich, zdolność do odniesienia się i wypowiedzi na różne tematy
  • Zdobywanie wiedzy od najlepszych ekspertów – często autorami, trenerami są praktycy i specjaliści danej branży, mający wiedzę, doświadczenie i pasję do rozwoju ludzi. Ogromną wartością jest możliwość uczenia się od najlepszych
  • Dobre wykorzystanie czasu – badania na University College London dowiodły, że osoby, które są narażone na nudę i rutynę, mają dwa razy większe ryzyko śmierci spowodowanej chorobami serca. Zatem przeznaczając część swojego czasu na rozwój – nuda nigdy się nie uda 🙂

Podsumowanie

Uczenie się przez całe życie jest koniecznością ekonomiczną, społeczną, emocjonalną i fizyczną. Mamy obecnie ogromne możliwości i sposoby na poszerzanie wiedzy. Korzystajmy z nich, nie bójmy się szukać i odkrywać nowych pasji i umiejętności. Znajdźmy czas, aby się rozwijać. Nigdy nie jest za późno na naukę. To najlepsza inwestycja w siebie.