“Obraz z pigułce” – recepta na uśmiech chorych dzieci

Filozofia i styl życia wellness uwzględnia obszar społeczny, w ramach którego człowiek powinien przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa poprzez udział w działaniach typu: praca na rzecz lokalnej społeczności, czynny udział w życiu publicznym czy wolontariat.

“Obraz w pigułce” to wyjątkowa inicjatywa i miejsce na mapie Krakowa. To cykliczny i artystyczny projekt charytatywny, którego głównymi i najważniejszymi bohaterami są dzieci. Projekt rozpoczął w 2014 roku artysta malarz dr hab. Marcin Kowalik. Słowa Pablo Picasso “Każde dziecko jest artystą. Wyzwaniem jest pozostać artystą, kiedy się dorośnie” stały się dla Pana Marcina mottem tego projektu. Fundacja “Obraz w pigułce” powstała w 2018 roku.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dzieciom czasu spędzonego w szpitalu oraz wspólne tworzenie. Pobyt w szpitalu jest dla dziecka przykrym przeżyciem. Kojarzy mu się z bólem, czymś nieznanym, smutkiem, rozłąką i samotnością. To wszystko znika w trakcie prowadzonych zajęć plastycznych, które są receptą na uśmiech małych Pacjentów oraz lekiem o wydłużonym działaniu.

Etapy prac

Całość projektu podzielona jest na trzy etapy. W pierwszej kolejności, podczas warsztatów dzieci projektują i lepią plastelinowe prace na zadany i konkretny temat. Następnie dorośli/wolontariusze, pod czujnym okiem artysty dr. hab. Marcina Kowalika przenoszą prace na płótno i malują wielkoformatowy obraz do Szpitali Dziecięcych w całej Polsce. To “dzieło w dziele”– świat przedstawiony przez dzieci za pomocą plasteliny jest ponownie interpretowany podczas malowania. W końcowej fazie obraz jest przekazywany do szpitala podczas uroczystego wernisażu.

Korzyści dla wszystkich

Korzyści projektu “Obraz w pigułce” są szerokie, niezwykle wartościowe i nieocenione.

  • Przede wszystkim korzystają na tym dzieci, dla których pobyt w szpitalu jest łatwiejszy. Dodatkowo samodzielne tworzenie przez dzieci form plastycznych to dobre doświadczenie dotyczące odczytywania sztuki. Środki ekspresji, emocje zawarte w obrazie, symbole nie są wówczas tylko teoretycznymi słowami. Dziecko rozwija osobisty, świadomy kontakt ze sztuką, która doskonale wpływa na rozwój jego osobowości i na uspołecznienie. Sztuka daje wiele radości, sprawia przyjemność i czyni człowieka lepszym
  • Szpital staje się właścicielem pięknej, barwnej i bezcennej pracy zaprojektowanej przez dzieci. Każdy obraz to niesamowita, odmienna i głęboka historia
  • Wszyscy uczestnicy projektu mają możliwość doświadczyć niezwykłych właściwości sztuki. Każdy uczestnik może odnaleźć siebie, swój udział i wkład w skończonym obrazie. “Proces wspólnego tworzenia jest w projekcie magicznym czasem. Intymność i bezpośredniość kontaktu pomiędzy małymi pacjentami oraz dorosłymi artystami stwarzają silną emocjonalną więź. Podczas procesu wspólnego tworzenia współczucie zostaje zastąpione empatią, opiekuńczość i tkliwość – partnerstwem, chęć pomocy innym – twórczą współpracą”1.
Aktualne projekty

W 2019 roku Europejską Stolicą Kultury Gastronomicznej został Kraków. Stąd nazwa projektu zatytułowanego “Moja ulubiona potrawa”. Warsztaty z dziećmi na Oddziale Dziecięcym Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie odbyły się 17 lipca. Do 31 lipca trwa wspólne malowanie obrazu, które odbywa się w Krakowie w Klubie OWP przy ul. Dolnych Młynów 10. W dniu 10 września odbędzie się uroczysty wernisaż na Oddziale Dziecięcym Szpitala im. S. Żeromskiego. Kolejny projekt pod nazwą “Być jak Wyspiański” rozpoczyna się 11 września. Dokładne terminy poszczególnych etapów znajdziesz tutaj.

“Obraz w pigułce” to wyjątkowy i wartościowy projekt. Każdy może dołożyć artystyczną cegiełkę do dzieła na rzecz małych Pacjentów oraz przyczynić się do radości dzieci. Uśmiech dziecka jest tutaj największą wartością i nagrodą. To także dobra okazja, aby samemu być bliżej piękna sztuki, której walory zasiewają w człowieku ziarna cennych wartości.

Artystyczna cegiełka

W dniu 25.07 miałam przyjemność uczestniczyć w malowaniu dzieła na rzecz małych Pacjentów, zatytułowanego “Moja ulubiona potrawa”. Magiczne miejsce w Krakowie, sympatyczny Zespół projektu, miła atmosfera, kontakt ze sztuką, a przede wszystkim świadomość końcowego efektu w postaci uśmiechu dziecka – to nieocenione zalety wzięcia udziału w tej wyjątkowej inicjatywie. Polecam każdemu dołączyć do projektu, aby dołożyć swoją artystyczną cegiełkę do powstającego dzieła.

Malowanie dzieła na rzecz Dzieci – Kraków, 25.07.2019
Malowanie dzieła na rzecz Dzieci – Kraków, 25.07.2019

1. Źródło: www.kowalik.art.pl/obrazwpigulce

Ważne linki: www.obrazwpigulce.pl; www.facebook.com/obrazwpigulce; www.linkedin.com/company/obrazwpigulce